Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Ko je Tender Biro


Ko je Tender BiroKo je Tender Biro

Kako Funkcionišemo?!

TENDER BIRO finkcioniše tako što svoje usluge klijentima izvršava striktno poštujući Zakon o javnim nabavkama, odgovarajuća podzakonska akta (Pravilnici), kao i Zakone koji su u vezi sa prethodnim (Zakon o upravnom postupku i Zakon o obligacionim odnosima).

TENDER BIRO pruža navedene usluge u oblasti javnih nabavki male i velike vrednosti i to dobara, usluga i radova.

TENDER BIRO u okviru nabrojanih usluga klijentima nudi apsolutnu fleksibilnost u obimu izbora, zavisno od kadrovskih, vremenskih, finasijskih i drugih mogućnosti klijenta – ponuđača. To znači da ćemo izvršiti i pojedinačnu izabranu uslugu.

Klijent može TENDER BIROU poveriti i više izabranih usluga, po svom izboru, a prema svojim mogućnostima.

TENDER BIRO može preuzeti kompletnu brigu o svim Vašim učešćima na tenderima Vašeg domenauz potpisivanje ugovora na željeni period. To podrazumeva sve usluge iz naslovnog spiska i eventulno neke druge važne za klijenta, a iz domena javnih nabavki. Ovakvim aranžmanom sa TENDER BIROOM oslobađate Vašu firmu poslova ove vrste (zaposleni, vreme, novac), a dobijate na sigurnosti uspešnosti učešća na tenderu.

Klijent pod ugovorom ima 24 časa otvorenu direktnu komunikaciju i neograničen pristup svim uslugama TENDER BIROA.

TENDER BIRO svakom klijentu garantuje ispravnost ponude u domenu zahtevane usluge.

TENDER BIRO neće pružati istovremeno usluge za dva ili više klijenata na istom tenderu.