Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Ko je Tender Biro


Ko je Tender BiroKo je Tender Biro

O nama

 • Ko je TENDER BIRO?
 • Tender Biro je jedna od prvih agencija na ovim prostorima specijalizovana za pripremu konkursne dokumentacije za učešće ponuđača na tenderima u Srbiji i regionalnom okruženju.

 • Kome je namenjen TENDER BIRO?
 • Svim malim i srednjim preduzećima kao i preduzetnicima na teritoriji Republike Srbije
  Predstavnicima i zastupnicima stranih firmi, koji učestvuju na tenderima
  Svim ponuđačima koji žele da investiraju u mogućnost dobijanja poslova koji se finansiraju iz javnih sredstava
  Svim potencijalnim ponuđačima koji nemaju dovoljne stručne, vremenske i finansijske kapacitete da učestvuju na tenderima
  Onim ponuđačima koji su do sada imali problema sa ispravnošću ponuda zbog čega su bivali diskvalifikovani još u prvoj fazi tendera
  Svim malim i srednjim preduzećima koji do sada nisu učestvovali na tenderima, kao ohrabrenje da sa nama imaju šansu
  Naručiocima koji nemaju dovoljno kapaciteta da zakonito i uspešno sprovedu sopstvenu javnu nabavku


 • Zašto TENDER BIRO?
 • Zato što se godišnje na javne nabavke u Srbiji potroši preko 300 milijardi dinara javnih sredstava.
  Zato što se za navedenu sumu godišnje u Srbiji zaključi preko 110 000 ugovora za javne nabavke.
  Zato što i Vi sa nama možete uspešno učestvovati u tenderima za zaključivanje ugovora koji se finansiraju iz javnih sredtava.
  Zato što je preko 50% ponuda učesnika na pomenutim tenderima proglašeno neispravnim, neodgovarajućim ili neprihvatljivim.
  Zato što ćesa nama na istim tenderima Vaše ponude biti blagovremene, ispravne, odgovarajuće i prihvatljive, čime će te ući u najuži krug za izbor najpovoljnije ponude.

 • Na koje tendere sa TENDER BIROOM?
 • - Državne ustanove, Uprave, Direkcije, Fondovi, Agencije
  - Državna javna preduzeća
  - Privredna društva od opšteg interesa
  - Loaklne ustanove, Uprave, Direkcije, Fondovi, Agencije
  - Komunalna i ostala lokalna javna preduzećac - Zdravstvene ustanove

 • Kapaciteti TENDER BIROA?
 • Posedovanje sertifikata za bavljenje poslovima javnih nabavki izdato od Republičke Uprave za javne nabavke 2010 godine (među prvima u Srbiji).
  Posedovanje zvanja Specijaliste za javne nabavke na inženjerskom menadžmentu FTN, Novi Sad (među prvih pet u Srbiji).
  Decenijsko iskustvo u pripremi tenderskih dokumentacija i tumačenju i primeni Zakona o javnim nabavkama, kako za naručioce tako i za ponuđače.
  Praktična znanja i iskustva u standardnim i specifičnim zahtevima od strane naručioca.